Top
首页 > 正文

2019年的最后一天,李彦宏在百度食堂给员工发肉饼

照片中,李彦宏穿着红色的围裙,带着厨师帽,将一个肉饼递给员工。李彦宏的英文名字为Robin,百度人昵称“肉饼”,而今天他也发的也是肉饼。
发布时间:2019-12-31 13:18        来源:网易科技        作者:网易科技

网易科技讯12月31日消息,网上流传的照片显示,2019年的最后一天,李彦宏在公司食堂为员工打饭发肉饼。照片中,李彦宏穿着红色的围裙,带着厨师帽,将一个肉饼递给员工。

李彦宏的英文名字为Robin,百度人昵称“肉饼”,而今天他也发的也是肉饼。

合作站点
stat
 • sitemap
 • sitemap1
 • sitemap2
 • sitemap3
 • sitemap4
 • sitemap5
 • sitemap6
 • sitemap7
 • sitemap8
 • sitemap9
 • sitemap10
 • sitemap11
 • sitemap12
 • sitemap13
 • sitemap14
 • sitemap15
 • sitemap16
 • sitemap17
 • sitemap18
 • sitemap19
 • sitemap20
 • sitemap
 • sitemap1
 • sitemap2
 • sitemap3
 • sitemap4
 • sitemap5
 • sitemap6
 • sitemap7
 • sitemap8
 • sitemap9
 • sitemap10
 • sitemap11
 • sitemap12
 • sitemap13
 • sitemap14
 • sitemap15