Top
首页 > 正文

工业新词话:人体互联网(第114期)

工业新词话:人体互联网(第114期)
发布时间:2020-12-07 09:38        来源:赛迪智库        作者:刘胜语

人体互联网

★人体互联网概念及演变★

1

★人体互联网技术框架★

2

★人体互联网典型应用示例★

3

★人体互联网具体应用案例★

4

★人体互联网应用面临的问题★

5

★人体互联网未来趋势★

6

 

专题访谈

合作站点
stat